Nabídka podobných produktů: Jímky - Septiky - Nádrže - Žumpy | Vsakování dešťové vody | Využití dešťové vody | Čistírny - Septiky - Filtry - Čerpací stanice | Filtrace dešťové vody | Čerpací technika - vodárny a čerpadla |

ZPĚT NA VÝBĚR VSAKOVÁNÍ


VSAKOVACÍ TUNELY


Vsakovací tunely k budování liniových vsakovacích polí


Přehled vsakovacích systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ SOUBORU


 

 

Vsakovací tunely jsou lacinější alternativou vsakovacích klecí. Na rozdíl od klecí nemají dno a čelní stěny. Vsakovací tunely se osazují se do řad na štěrkový podsyp, krajní segmenty vsakovacích tunelů  se opatří čílkem, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad tunely zasypou štěrkem a následně zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku izolovat geotextilií. Do připraveného otvoru v horné stěně tunelu je možné vložit revizní trubku nebokoncové odvzdušnění. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost tunelů  až 95%.  Tři drenážní tunely nahradí cca 3m3 klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%. Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových jímek se snižuje nebezpečí jejich zanášení okolní zeminou.


Na rozdíl od klecí je k dispozici pouze jeden zátěžový typ – Tunel 300T, který je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro krátkodobé zatížení 7,5 t/m2 a pro dlouhodobé zatížení 3,5 t/m2. Maximální hloubka uložení je 250 cm od spodního okraje klece.


Vsakovací tunely se napojují do řad a na rozdíl od klecí není možné jejich vrstvení a vsakovací pole s větším objemem vyžaduje dostatečnou plochu pozemku.

 Tunely umožňují spojení dvou kusů proti sobě (varianta TWINN), čímž se na stejné délce dosáhne dvojnásobní retenční kapacity.  Tato varianta osazení nemá vliv na zatížitelnost celé sestavy.


Doobjednatelné příslušenství:

  • Koncové uzavírací desky
  • Koncové odvzdušnění
  • Obalová geotextilie 200 g 
  • Revizní trubka DN200
  • Kryt  revizní trubky DN 200 zelený

     

Technické parametry vsakovacích tunelů

Rozměry:120x80x51 cm
Hmotnost:11 kg
Připojení:Zeshora DN 100,150,200,300      Dole DN100
Objem:300 l
Max.hloubka uložení: 250 cm
Max.zatížení:Osobní automobil při překrytí 50 cm

Materiál: Prvojakostní polypropylen


ZPĚT NA VÝBĚR VSAKOVÁNÍ


 

 

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích