Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

ZPĚT NA VÝBĚR VSAKOVÁNÍ


Vsakovací klece pro kompaktní vsakovací polePřehled vsakovacích systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ KATALOGUVsakovací klece (nebo též vsakovací bloky) se usazují do  výkopu, překryjí se geotextilií a po připojení na vedení vody se do výše mn 150 mm nad klece zasypou štěrkem a následně zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku izolovat geotextilií. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost vsakovacích klecí  až 95%.  Tři drenážní klece nahradí cca 3m3 klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%. Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových drenáží (trativodů) je u vsakovacích bloků podstatě sníženo nebezpečí zanášení okolní zeminou. 
Před nátok do vsakovacíhole je vhodné umístit filtr, který zachytí nečistoty a sníží zanášení vsakovacího systému

Před nátok do vsakovacíhole je vhodné umístit filtr, který zachytí nečistoty a sníží zanášení vsakovacího systému


Přejít na přehled filtrů   FILTRY DEŠŤOVÉ VODY

V závislosti na materiálu, použitém na výrobu klecí, jsou k dispozici dva zátěžové typy – Vsakovací klec 300L a 300P.


Model 300P

je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu vsakovací kece minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro krátkodobé zatížení 7,5 t/m2 nebo dlouhodobé zatížení 3,5t/m2. Maximální hloubka uložení je 350 cm od spodního okraje klece, při osazování je možné vyskládat max. 7 vrstev.
 


Model 300L

je určen pro vyšší zatížení, tj.např. nákladními  automobily. Při 25 cm překrytí je tento model vsakovací klece použitelný pro osobní automobily, při 50 cm překrytí pro lehké nákladní automobily do 3,5 t  a při 80 cm překrytí pro občasné zatížení automobily do 10t. Maximální dlouhodobá zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 5t/m2. Maximální hloubka uložení je 500 cm od spodního okraje klece, při osazování je možné vyskládat max.10 vrstev.


Vsakovací klece je v závislosti na využitelné ploše možno spojovat vedle sebe nebo nad sebou, pro zajištění optimálního spojení jsou určeny spojovací kolíčky. Při dostatku prostoru doporučujeme rozložení klecí do plochy, čímž se zajistí dokonalejší vsakování.

Při zavaření vsakovacího pole do hydroizolační PVC fólie je možné získat  jímku s téměř neomezeně velkou akumulační kapacitou, založenou v poměrně nízké hloubce i pod pojezdovými nebo parkovacími plochami

Doobjednatelné příslušenství:

 • Spojovací  čepyVsakovací blok
 • Koncové odvzdušnění
 • Obalová geotextilie 200 g 
 • Vsakovací blok s inspekčními průduchy

Technické parametry vsakovacích bloků

 • Rozměry:120x60x42 cm
 • Hmotnost:15 kg
 • Připojení:2 DN 125 / DN100/150
 • Objem:300 l


Max.hloubka uložení:  Model 300P - 7 vrstev / 3,5 m      -   Model 300L - 10 vrstev / 5 m
Max.zatížení:                Model 300P - 4t/m2/ krytí 50 cm  -  Model 300L - 10 t/m2/ krytí 80 cm

Materiál: Prvojakostní polypropylen

Technický výkres ke stažení  Plastové jímky  Výkres vsakovacího bloku  STAŽENÍ VÝKRESU KOUPIT V E-SHOPU

 ZPĚT NA VÝBĚR VSAKOVÁNÍLiniové vsakovací pole
Liniové vsakovací pole
Vsakovací pole zakryté geotextilií
Vsakovací pole zakryté geotextilií
Vsakovací boky osazené v řadě
Vsakovací boky osazené v řadě
Vrstvené vsakovací bloky
Vrstvené vsakovací bloky
Liniové vsakovací pole
Liniové vsakovací pole
Velkoplošné vsakovací pole
Velkoplošné vsakovací pole
Vrstvené liniové vsakovací pole
Vrstvené liniové vsakovací pole
Jednovrstvé vsakovací pole
Jednovrstvé vsakovací pole
Vsakovací tunel 300 l
Vsakovací tunel 300 l
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací tunel
Vsakovací pole ze vsakovacích tunelů
Vsakovací pole ze vsakovacích tunelů
Liniové vsakovací pole ze vsakovacích tunelů
Liniové vsakovací pole ze vsakovacích tunelů
Vsakovací tunel 300l TWIN
Vsakovací tunel 300l TWIN
Vsakovací tunel 300l TWIN
Vsakovací tunel 300l TWIN
Vsakovací pole ze vsakovacích tunelů a tunelů TWIN
Vsakovací pole ze vsakovacích tunelů a tunelů TWIN
Vsakovací sud HERKULES
Vsakovací sud HERKULES
Vsakovací galerie s integrovaným filtrem
Vsakovací galerie s integrovaným filtrem
Vsakovací bloky v řadě
Vsakovací bloky v řadě
Vsakovací bloky zavařené ve fólii
Vsakovací bloky zavařené ve fólii

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích