Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Interní filtrační jednotky

Před jímáním vody nebo jejím vsakováním je nutná filtrace, která umožní zachytit nečistoty, které by mohly snížit kvalitu jímané vody nebo zanášet vsakovací systémy.

Použití interních filtrů je vhodné u jímek, u kterých je možné zavedení nátokového vedení do prostoru revizní šachty - komínku.  Interní  filtr je dodáván jako plastové tělo s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev.přepadu.  Filtrace vody je realizována prostřednictvím filtračního koše nebo samočistící vložky, umístěné do plastového těla.
V závislosti na připojovacím průměru a typu  jsou filtry určeny pro plochy 350 - 750 m2

Zpět na výběr filtrů

Závěsný košíkový filtr
Interní  filtr s košíkovou filtrační vložkou

Interní filtr OPTIMAX
Interní  filtr MINIMAX


Přehled filtračních systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ KATALOGU  ZávěsZávěsný košíkový filtrný košíkový filtr

Závěsný filtrační košík  představuje nejjednodužší variantu filtrace vody s výtěžností 100%  Plastový filtrační košík je zavěšen na řetízku pod nátokovou trubkou. Veškerá voda proteče skrz filtr do nádrže, použití napouštěcí trubky není v tomto případě možné. Košík  je nutné pravidelně čistit a je možné jej použít pro všechny typy jímek - betonové, plastové, lamitánové. Jedinou podmínkou je možnost zavěšení přímo pod nátokové vedení.  Jímku je vhodné doplnit přepadovým sifonem, který zabrání proniknutí případného zápachu z kanalizace nebo vsakovacího systému do jímky a ochrannou mřížkou proti hlodavcům.
Pro mělké jímky je možné objednat filtr s bočním nátokem, pro standardní hloubky se používají košíky bez otvoru. Rozpěrná konzole a závěsný řetízek jsou součástí dodávky

Technický výkres ke stažení  Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPU


Podokapový lapač nečistot - GAIGERInterní košíkový filtr

Interní košíčkové filtry  zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od samočistících filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže. Filtrační jednotka je tvořena plastovým tělem, které je v jímce uchyceno na nátokovém a přepadovém vedení. V plastovém těle je osazen filtrační košík s plastovým sítkem 0,35 mm a s poutkem pro snadnou manipulaci. Odvodňovaná plocha 350 - 500 m2. Pro zajištění kvalitnější vody je vhodné filtrační tělo osadit na napouštěcí trubku, která zajišťuje plnění nádrže od jejího dna a eliminuje tak víření vody, způsobené dopadáním přefiltrované vody na hladinu. Filtrační košík je nutné pravidelně čistit a je vhodné ho doplnit přepadovým sifonem, který zabrání proniknutí případného zápachu z kanalizace nebo vsakovacího systému do jímky a ochrannou mřížkou proti hlodavcům.

  Domácí provedení Průmyslové provedení
Odvodňovaná plocha 350 m2 500 m2
Průměr šachty 600 mm 600 mm
Napojení DN110 DN160
Výškový rozdíl nátok/odtok 275 mm  275 mm

 

Technický výkres ke stažení  Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPUExterní filtrační šachtaInterní filtr OPTIMAX

nterní samočistící filtry OPTIMAX zajistí 90% výtěžnost přefiltrované vody, která proteče  skrz filtr do nádrže. Zbývajících 10% vody opláchne filtrační plochu a odteče společně s nečistotami  do kanalizace  Filtrační jednotka je tvořena plastovým tělem, které je v jímce uchyceno na nátokovém a přepadovém vedení. V plastovém těle je osazena samočistící filtrační vložka  s nerezovým sítkem 0,35 mm, určená pro střešní plochy do 350 m2 nebo 750m2 odvodňované plochy. Pro zvýšení kvality filtrované vody je vhodné filtrační tělo osadit na napouštěcí trubku, která zajišťuje plnění nádrže od jejího dna a eliminuje tak víření vody, způsobené dopadáním přefiltrované vody na hladinu.
Na plastové tělo je možno osadit oplachovací spršku, kterou je možné v případě potřeby spláchnout případné nečistoty  z filtračního sítka.
Filtr je vhodné doplnit přepadovým sifonem, který zabrání proniknutí případného zápachu  do jímky a ochrannou mřížkou proti hlodavcům.

  Domácí provedení Průmyslové provedení
Odvodňovaná plocha 350 m2 750 m2
Průměr šachty 450 mm 500 mm
Napojení nátoku DN110 DN160
Výškový rozdíl nátok/odtok 165 mm  165 mm

Technický výkres ke stažení  Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPUInterní filtr MINIMAX

 zajistí 90% výtěžnost přefiltrované vody, která proteče  skrz filtr do nádrže. Zbývajících 10% vody opláchne filtrační plochu a odteče společně s nečistotami  do kanalizace.V plastovém těle je osazena samočistící filtrační vložka  s nerezovým sítkem 0,35 mm. Plastová šachta má   3 předpřipravené otvory DN110, nátokový nad úrovní síta odtokový  do nádrže na dně a proti nátokovému otvor  pro odtok nečistot a zbytkové vody do kanalizace. Filtr je určený pro odvodňovanou plochu do 350 m3 a má výškovou ztrátu pouze 100 mm.

 Na plastové tělo šachty je možno osadit oplachovací spršku, kterou je možné v případě potřeby spláchnout případné nečistoty  z filtračního sítka.
Technický výkres ke stažení  Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

POPTAT U DODAVATELE


DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Přepadový sifon Napouštěci trubka  Mřížka proti hlodavcům Oplachovací sprška MINIMAX


Přehled filtračních systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ KATALOGUZpět na výběr filtrů


Závěsný filtrační košík
Závěsný filtrační košík
Závěsný filtrační košík
Závěsný filtrační košík
Interní košíkový filtr
Interní košíkový filtr
FIltrační tělo  košíkového filtru
FIltrační tělo košíkového filtru
Interní filtr OPTIMAX
Interní filtr OPTIMAX
Vložka filtru OPTIMAX
Vložka filtru OPTIMAX
Filtr OPTIMAX
Filtr OPTIMAX
Filtr MINIMAX
Filtr MINIMAX
Sestava MINIMAX
Sestava MINIMAX
Sestava filtru OPTIMAX
Sestava filtru OPTIMAX

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích