Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Externí filtrační šachty

Před jímáním vody nebo jejím vsakováním je nutná filtrace, která umožní zachytit nečistoty, které by mohly snížit kvalitu jímané vody nebo zanášet vsakovací systémy.

Použití externích zemních filtrů umožní vybudovat filtrační jednotku, nezávislou na nádrži. Šachtové filtry jsou dodávány jako plastové šachty s nálitky na propojení nátoku, odtoku a ev.přepadu. Filtry jsou vybaveny plastovým pochozím nebo litinovým pojezdovým poklopem a v případě potřeby též teleskopickou šachtou, která umožňuje vyrovnat výškový rozdíl mezi zapuštěným tělesem filtru a úrovní terénu v rozmezí 570 - 1050 mm. Plastový poklop má zelenou barvu a je možné jeho nenápadné umístění v trávníku. Litinový poklop  umožní zatížení osobním automobilem. Instalovaný zámeček snižuje nebezpečí úrazu dětí. Filtry jsou určeny pro jímání vody ze střechy o ploše 350 m2 při  připojení DN 100 nebo 500 m2 - připojení DN 150.
Pro průmyslové použití jsou určeny filtrační šachty pro plochu střechy až 1200 m2 - připojení DN 200 nebo celonerezový filtr OPTIMAX XXL, určený pro plochy do 6000 m2 s připojením DN300 nebo DN400. 

Zpět na výběr filtrů

Externí  fitrační šachta s košíkovou filtrační vložkou
Externí filtra DRAINSTAR s nulovým výškovým rozdílem

Externí  fitrační šachta se samočistící filtrační vložkou OPTIMAX
Externí  fitrační šachta se samočistící filtrační vložkou MINIMAX
Externí průmyslový samočistící filtr OPTIMAX XXL pro plochy do 6000 m2
Externí filtrační šachta se sedimentační zónou
Šachta pro řízený odtok
Nátoková kanalizační šachta pro zpevněné plochy
 


Přehled filtračních systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ KATALOGU 


Podokapový lapač nečistot - GAIGERUniversální košíkový filtr

je vhodný pro systémy, kde bude přebytečná voda vsakována

Vložený filtrační košík  zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od samočistících filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže.
Filtrační jednotka je tvořena plastovým sítkem 0,35 mm s poutkem pro snadnou manipulaci.
Zemní filtry mají  3 předpřipravené otvory, dva nad úrovní síta a jeden při dně. Otvory nad sítem jsou prakticky ve stejné úrovní a lze je použít jako nátok a přepad do kanalizace nebo jako dva nátoky od dvou okapových svodů ( v tomto případě musí mít jímka vlastní přepadový otvor). Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B . Šachty se dodávají  v domácím nebo průmyslovém provedení.

  Domácí provedení Průmyslové provedení
Odvodňovaná plocha 350-550 m2 750-1200 m2
Průměr šachty 400 mm 600 mm
Napojení DN110/DN150 DN150/DN200
Výškový rozdíl nátok/odtok 270 mm  230 mm
Hmotnost pochozí/pojezdový 11/37 kg 37/77 kg
Hloubka osazení 600-1050 mm 703/1270 mm

Technický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPU


Externí filtrační šachtaŠachtový filtr DRAINSTAR

je vhodný pro systémy, kde bude přebytečná voda vsakována a kde je nulový rozdíl mezi výškou nátoku a odtoku. Je tak ideální pro instalace na již existující potrubí.
Vložený filtrační košík  zajistí 100% výtěžnost přefiltrované vody, neboť na rozdíl od samočistících filtrů proteče veškerá voda skrz filtr do nádrže.
Filtrační jednotka je tvořena plastovým sítkem 0,35 mm s poutkem pro snadnou manipulaci.
Filtr má   2 předpřipravené otvory ve stejné úrovni. Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B . Šachty se dodávají  v domácím nebo průmyslovém provedení.

  Domácí provedení Průmyslové provedení
Odvodňovaná plocha 350-550 m2 1200/2000m2
Průměr šachty 400 mm 600 mm
Napojení nátoku DN110/DN150 DN200/DN250
Výškový rozdíl nátok/odtok 0 mm  0 mm
Hmotnost pochozí/pojezdový 13/39 kg 62/102 kg
Hloubka osazení 600-1050 mm 780-1330 mm

 

Technický výkres filtru DRAINSTAR ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPU


Filtrační šachta se samočistícím filtrem OPTIMAX


Samočistící šachtové filtry OPTIMAX zajistí 90% výtěžnost přefiltrované vody, která proteče  skrz filtr do nádrže. Zbývajících 10% vody opláchne filtrační plochu a odteče společně s nečistotami  do kanalizace. Plastová šachta má  3 předpřipravené otvory, nátokový nad úrovní síta a dva při dně - jeden pro odtok vyčištěné vody z nádrže, druhý pro odtok nečistot a zbytkové vody do kanalizace.

V plastovém těle je osazena samočistící filtrační vložka  s nerezovým sítkem 0,35 mm. Na plastové tělo šachty je možno osadit oplachovací spršku, kterou je možné v případě potřeby spláchnout případné nečistoty  z filtračního sítka. Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B . Šachty se dodávají  v domácím nebo průmyslovém provedení.

  Domácí provedení Průmyslové provedení
Odvodňovaná plocha 350-750 m2 750/1500m2
Průměr šachty 400 mm 600 mm
Napojení nátoku DN110/DN150 DN200/DN250
Výškový rozdíl nátok/odtok 200 mm  225 mm
Hmotnost pochozí/pojezdový 14/40 kg 37/77 kg
Hloubka osazení 580-1050 mm

735-1320 mm

 

Technický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

KOUPIT V E-SHOPU


Fitrační šachta se samočistícím filtrem MINIMAX

Samočistící šachtové filtry MINIMAX zajistí 90% výtěžnost přefiltrované vody, která proteče  skrz filtr do nádrže. Zbývajících 10% vody opláchne filtrační plochu a odteče společně s nečistotami  do kanalizace. Plastová šachta má  3 předpřipravené otvory, nátokový a přepadový v úrovni filtračního síta a jeden při dně  pro odtok vyčištěné vody do nádrže.
V plastovém těle je osazena válcová samočistící filtrační vložka  z nerezové síťoviny 0,5 mm. Na plastové tělo šachty je možno osadit oplachovací spršku, kterou je možné v případě potřeby spláchnout případné nečistoty  z filtračního sítka.
Hloubka osazení 485 - 955 mm,  průměr šachty 400 mm, poklop je  k dispozici v pochozím nebo pojezdovém provedení. Výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem je pouze 100 mm  Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B.

  Domácí provedení
Odvodňovaná plocha 350 m2
Průměr šachty 400 mm
Napojení nátoku DN110
Výškový rozdíl nátok/odtok 100 mm
Hmotnost pochozí/pojezdový 11/37 kg
Hloubka osazení 485 - 955 mm

Technický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

POPTAT U DODAVATELE


Externí průmyslový filtr OPTIMAX XXL

Externí průmyslový filtr OPTIMAX XXL  pro odvodňované plochy do 6000 m2. Připojení DN300 nebo DN400. Celonerezové provedení s integrovanými oplachovacími sprchami. Filtr nemá vlastní šachtu, osazuje se do šachtových jímek, sklepů, technických místností apod.Výškový rozdíl mezi nátokem a odtokem je pouze 45 mm

POPTAT U DODAVATELE


Dosedací filtrační šachty

Dosedací (sedimentační - odlučovací) šachty slouží na filtrování vody před odtokem do kanalizace nebo vsakování. Třístupňová filrace - opatřena filtračním košem 0,35mm, sedimentační zónou  a odtokovou trubkou s funkcí odlučovače. Určeno plo plochy do 1000 m2. Hloubka osazení 1900 - 1600 mm, průměr šachty 400 mm, Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B.

  Domácí provedení
Odvodňovaná plocha 1000 m2
Průměr šachty 600 mm
Napojení nátoku DN150
Výškový rozdíl nátok/odtok 250 mm
Hmotnost pochozí/pojezdový 35/75 kg
Hloubka osazení 1000 - 1500 mm

 

Technický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

POPTAT U DODAVATELE


Šachta řízeného odtoku

Šachta pro řízený odtok vody slouží na regulaci množství vody, odpouštěné ze zádržného zařízení (jímka, jezírko apod.) do kanalizace. Odtok do kanalizace je opatřen regulovatelným víčkem, které umožní regulovat množství vody, vtékající do kanalizačního řadu v množství 0,5 - 6,5 l/s.  Odtok je opatřen havarijním přepadem. Na dně sedimentují nečistoty, které  odtečou ze zásobníku.Hloubka osazení 1900 - 1600 mm,
Objednat je možné pochozí nebo pojezdový poklop třídy B.
Hmotnost 50/90 kg podle typu poklopuTechnický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

POPTAT U DODAVATELE


Nátoková kanalizační šahta

Nátoková kanalizační šachta slouží k jímání a filtrování vody ze zpevněných ploch. Je osazena třístupňovou filtrací - hrubý filtr, jemný filtr (0,35 mm) a sedimentační zóna, kde se zachytí těžší nečistoty. Hloubka osazení  600 - 1050 mmm.
Šachta je osazena litinovou pojezdovou mříží třídy B a je určena pro plochy do 350-500 m2 podle průměru připojení odtokového vedení
Napojení DN 110 a DN 150
Hmotnost 50 kg

 

Technický výkres domovního filtru ke stažení       Plastové jímky  Výkres filtru    STAŽENÍ VÝKRESU

POPTAT U DODAVATELEPřehled filtračních systémů  Plastové jímky  Katalog sortimentu na využití dešťové vody   STAŽENÍ KATALOGUZpět na výběr filtrů

 


Filtrační šachta s košíkovou vložkou
Filtrační šachta s košíkovou vložkou
Šachtový filtr DRAINSTAR s košíkovou vložkou
Šachtový filtr DRAINSTAR s košíkovou vložkou
Košíkový filtr
Košíkový filtr
Externí filtr OPTIMAX
Externí filtr OPTIMAX
Filtrační vložka OPTIMAX
Filtrační vložka OPTIMAX
Dosazovací šachta s regulací odtoku
Dosazovací šachta s regulací odtoku
FIltračně sedimentační šachta s odlučovačem
FIltračně sedimentační šachta s odlučovačem
Nátoková kanalizační šachta
Nátoková kanalizační šachta

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích