Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

 

Čerpací stanice jsou uzavřené plastové jímkyosazené  čerpadlem s připojovací armaturou, které slouží k přečerpávání splaškových vod do obecního vedení tlakové kanalizace nebo do výše položené gravitační kanalizace. Čerpací jímky je možné zakoupit jako hotový typový výrobek nebo je možné vyrobit atypický rozměr čerpací jímky a  nebo je podle místních podmínek možné vystrojit i stávající jímku.
Standardní čerpací stanice mají objem max 1 - 3 m3. V případě požadavku na větší objem, který zajistí rezervní prostor pro splaškovou vodu  v případě poruchy čerpadla nebo delší odstávky el.proudu, je možné vystrojit větší plastovou jímku nebo betonovou jímku podle výběru, zpravidla do 6 m3.

Součástí sériově vyráběné  čerpací stanice je:

 • čerpadlo na 220 nebo 380 V
 • zpětná klapka,uzavírací armatura, spojka potrubí
 • vstupní hrdlo DN 100 - 300, výstupní potrubí DN 40 - 100
 • soustava plovákových spínačů pro hlídání hladin
 • elektrický rozvaděč se signalizací poruchy

Hlavní místa využití čerpacích jímek

 • Přečerpání u objektů, kde je v obci vybudována tlaková   kanalizace.
 • Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily přímé napojení na gravitační  kanalizaci.
 • Přečerpání ze sklepů,suterénů ap.do čistíren, septiků nebo jímek.

Čerpací stanice jsou svařeny z polypropylenových desek nebo skruží, mohou být opatřeny výztuhami proti vnějším tlakům, záklopem s montážním vstupem  a plastovým poklopem. Jímky čerpacích stanic jsou pochozí a jsou vyráběny jako jednoplášťové nebo dvojplášťovéDvojplášťové jímky jsou určeny do lokalit s vyšší hladinou spodní vody. Prostor mezi plášti se vyplní betonem, který sníží riziko poškození stěn a dna jímky tlakem spodní vody.


V závislosti na použití jsou k dispozici dva typy čerpacích jímek, které se liší typem použitého čerpadla
Tlaková přečerpávací stanice
Čerpací stanice sloužící k přečerpání odpadních vod  do hlavního řadu tlakové kanalizace.
ZOBRAZENÍ  POPISU

 

 
Gravitační přečerpávací stanice
Čerpací stanice  pro přečerpávání odpadních vod  do výše umístěné  gravitačníkanalizace
ZOBRAZENÍ  POPISU

 

Přehled a ceník  čistíren a čerpacích jímek  Plastové jímky  Ceník čerpacích stanic  STAŽENÍ SOUBORU


Tlaková přečerpávací stanice

Průměr čerpací stanice lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.  Součástí čerpací stanice je kalové  čerpadlo s řezákem, plovákové spínače, řídící jednotka, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí. Spolu s ČS je dodáván kompletní rozvaděč se signalizací vysoké hladiny vody.

Tlaková kanalizace se využívá v lokalitách, kde vzhledem k charakteru terénu není možné vybudovat klasickou gravitační kanalizaci. V tlakové kanalizaci jsou odpadní vody odčerpávány tlakovými čerpadly do sběrného potrubí, přičemž potrubí zpravidla překonává výškový rozdíl a nemá přímý průběh. Pro tyto účely je nutné použít tlakové kalové čerpadlo, které bude mít odpovídají dopravní výšku. V našich podmínkách se nejčastěji používají vřetenová kalová čerpadla s řezacím zařízením, která dosahují maximální dopravní výšky až 100 metrů (10 bar). Jejich hlavní výhodou je dostatečný výkon, spolehlivost a cenová dostupnost.
Průměr čerpací stanice lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.  Základem čerpací stanice je tlakové kalové  čerpadlo s řezákem, plovákové spínače, řídící jednotka, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí. Spolu s ČS je dodáván kompletní rozvaděč se signalizací vysoké hladiny vody.

Typ

Průměr
(mm)

Výška
(mm)

Objem
(m3)

UČS1

1 000

1 500

1,2

UČS2

1 000

2 000

1,6

UČS3

1 300

1 500

2,0

UČS4

1 300

2 000

2,6


Gravitační přečerpávací stanice

Čerpací - přečerpávací jímky jsou vodotěsné, plně vybavené malé čerpací stanice určené pro čerpání odpadních vod a kalů. Používají se zejména tam, kde není možné gravitační připojení na veřejnou kanalizační síť. Jsou ideální zejména pro samostatně stojící budovy, rekreační chaty, střediska a hotely nebo průmyslové provozy, umístěné pod úrovní gravitační stoky. Jejich výhodou je především jednoduchá, samonosná konstrukce se snadnou instalací, chemická a mechanická odolnost a vybavení kvalitním kalovým čerpadlem.

Odpadní vody jsou čerpány kalovými čerpadly ( s řezákem nebo bez řezáku) výše do výše položené nádrže nebo  gravitační (spádové)  kanalizace s převýšením až do 32 metrů. Čerpadlo nemusí být v tomto případě tlakové. Základem čerpací stanice je  čerpadlo s řezákem nebo bez, plovákové spínače, řídící jednotka, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí. Spolu s ČS je dodáván kompletní rozvaděč se signalizací vysoké hladiny vody.

Typová řada UPČS je vyráběna v provedení:

 • s čerpadlem řezákem pro výtlak 32 m nebo bez řezáku pro výtlak do 12 m

Typ

Průměr
(mm)

Výška
(mm)

Užitný
objem(m3)

Čerpadlo
s řezákem

Výtlak
čerpadla (m)

Nátok/
výtlak(mm)

UPČS1

1000

2200

0,8

ne

12

DN160/DN40

UPČS2

1300

2200

1,3

ne

12

DN160/DN40

UPČS3

1 000

2 200

0,8

ano

32

DN160/DN40

UPČS4

1 300

2 200

1,3

ano

32

DN160/DN40

Mimo typovou řadu je možné vyrobit přečerpávací stanice dle zadání nebo dle projektové dokumentace.

Přehled a ceník čistíren a  čerpacích jímek  Plastové jímky  Ceník čerpacích jímek  STAŽENÍ SOUBORU


  K čerpacím stanicím nabízíme

 • uvedení do provozu a odzkoušení provozu
 • montáž čerpadla a elektroinstalace
 • napojení na přítokové potrubí a výtlak čerpadla
 • kompletní dodávku na klíč

Osazení čerpací stanice

Čerpací stanice jsou z provozních důvodů v určitých intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo k destrukci čerpací stanice. V případě  vyšší hladiny spodní vody doporučujeme použít dvojplášťovou plastovou jímku nebo vystrojit vhodnou betonovou jímku .


Stavební připravenost a osazení čerpací stanice vod pod úroveň terénu

Pochozí provedení

 • Vykopání stavební jámy včetně potrubí (rozměry jsou dány velikostí čerpací stanice zvětšené o manipulační prostor).
 • Vybetonování základové desky v síle 10 - 15 cm,  zpevněné v případě potřeby armovací sítí.
 • Osazení čerpací stanice na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
 • Čerpací stanici je nutné  plnit vodou a současně obsypávat zeminou nebo betonem. Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem nesmí překročit 30 cm.

U pojezdového provedení je navíc nutné

 • Plášť jímky obetonovat do úrovně stropní desky. Síla obetonávky je závislá na požadovaném zatížení
 • Po zatuhnutí obetonávky odlít železobetonovou stropní desku (strop čerpací stanice je nutno podepřít trámky). Síla a armování jsou závislé na požadovaném zatížení
 • Obetonovat vstupní šachtu a osadit poklop příslušné nosnosti (není součástí dodávky)
 • Zasypat vykopanou zeminou  zbytek stavební jámy do úrovně terénu

Volat +420-608 060 664
Čerpací stanice
Čerpací stanice
Čerpací jímka s vodícími tyčemi
Čerpací stanice
Čerpací jímka s čerpadlem
Čerpací stanice
Čerpací jímka - schéma
Čerpací stanice
Čerpací jímka
Čerpací stanice
Přečerpávací jímka
Čerpací stanice
Kalové čerpadlo
Čerpací stanice
Kalové čerpadlo
Čerpací stanice
Čerpací jímka
Čerpací stanice
Čerpací jímka s kalovým čerpadlem
Čerpací stanice
Čerpací jímka
Čerpací stanice
Čerpací jímka

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích