Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Čistírny odpadních vod (ČOV) UK-S slouží k čištění odpadních vod z domácností,hotelů a drobných provozoven.

Konstrukčně se jedná o válcovou plastovou nádrž (PP) s technologickou vestavbou. Čistírna se umísťuje pod úroveň terénu, tzn. celou svojí výškou pod odpadní potrubí.  Prostor mezi horní hranou čistírny a terénem je řešen plastovým nástavcem válcového tvaru, ve kterém je umístěno membránové dmychadlo a který je opatřen plastovým  víkem.

Čistírny splňují podmínky ČSN EN 12566-3:2006, je možné je umístit do bezprostřední blízkosti obydlí a vyčištěnou vodu je možné vypouštět do kanalizace, recipientů nebo použít k závlahám. 
Jímky vhodné na jímání přečištěné vody najdete v samostatné kapitole JÍMKY .

Vyrovnávací nádrž na nátoku umožňuje zadržení  většího množství najednou vypuštěné vody (např. z vypuštěné vany) , která je postupně dávkována do  čistící zóny. Tím je zaručena konstantní kvalita odtékající přečištěné vody.

Jedná se o technicky dokonalejší ČOV s pravidelnou recirkulací kalu a s anaerobním předfiltrem s polyetylenovou náplní.  Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur, čímž je tak dosahováno nejvhodnějšího průběhu biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek, jako jsou saponáty, tuky a pod.

ČOV se skládá ze dvou dílú - ze samonosné plastové nádrže (kontejneru) s vestavbami jednotlivých čistících zón, anaerobním filtrem a systémem recirkulace a bourání kalu a z plastové  nádoby pro uložení kompresoru a el. ventilů. Oddělené umístění kompresoru chrání kompresor před agresivními výpary a prodlužuje tak jeho životnost. 

Plynulé prokysličování vody v ČOV je zajištěno provzdušňovacími elementy s vysokou aerační schopností. Tyto elementy působí jako míchací systém, který v biozoně vyvolává potřebnou turbulenci vody a dodávají potřebné množství kyslíku pro tvorbu bakterií.  Zapracování čistírny nevyžaduje nasazení očkovacích látek. Uspořádání čistírny umožňuje v době snížených nebo zastavených nátoků automaticky recirkulovat kal, čímž je vždy zabezpečen přísun živin pro mikroorganismy čistícího procesu a zároveň je zmenšována produkce odpadního kalu. Účinnost čištění se je při zařazení dalšího stupně čištění (např. zemní filtr)  pohybuje v hodnotě BSK5 v úrovni  až 99,5 %

TECHNICKÉ PARAMETRY ČOV

Technické parametry ČOV

Standardní součástí ČOV je  500 mm vysoký nadstavec a plastový poklop. V případě potřeby je možné objednat i vyšší nadstavec a nebo standardní po osazení ČOV doobjednat. Dopravu na místo určení jsme schopni zajistit. V ceně je uvedení čistírny do provozu (po dokončení stavebních prací a napojení na nátokové vedení), platí se pouze cestovné technika. V případě zájmu jsme schopni zajistit kompletní osazení, napojení a zprovoznění čistírny (výkop, podbetonování, napojení, obsypání, zahrnutí a zprovoznění). Alternativně jsme schopni zajistiti projektovou dokumentaci a vyřídit povolení.

Volat +420-608 060 664
Čistírny odpadních vod
Čistírny odpadních vod
Čistírna-technologická část
Čistírny odpadních vod
Čistírna bez nadstavce
Čistírny odpadních vod
Čistírna bez vody
Čistírny odpadních vod
Instalace ČOV
Čistírny odpadních vod
Vzduchovací kompresor

E-SHOP A DOKUMENTY

ZASÍLAT NOVINKY

Zadejte svůj e-mail a my vám občas pošleme informaci o zajímavých nabídkách a akcích