Využití dešťové vody v domě

V případě "plnohodnotného" využívání dešťové vody pro domácí potřebyje třeba zajistit, aby voda tekla v každém případě a to i tehdy, když je akumulační jímka prázdnáTento systém vyžaduje  akumlulační nádrž ( na výběr jsou plastové nebo betonové jímkyale na rozdíl od zahradního využití musíme zabezpečit určitou čistotu odebírané vody. Z tohoto důvodu instalujeme na přívod vodu od okapů předfiltru - tzv.gaigry, které zachytí veškeré hrubší nečistoty. Vodu do nádrže napouštíme trubkou, zavedenou ke dnu nádrže. Sníží se tím víření vody, a urychlí se usazování těžších částic - např. písku. Lehčí částečky, tj. např. pyl nebo prach vyplavou na hladinu kde zůstanou až do naplnění jímky, kdy jsou přepadem odplaveny do kanalizace nebo do trativodu. Vodu do systému odebíráme plovoucím sacím košem s filtračním sítkem cca 15 cm pod hladinou, což zaručuje odběr téměř čisté vody.  Čerpací jednotka  s řídící elektronikou zajišťuje dopravu vody ke všem spotřebičům. Veškeré spotřebiče, které potřebujeme na tento systém napojit, musí mít nezávislé vedení, nepřipojené na vedení upravené pitné vody. Aby bylo zajištěno zásobování všech spotřebičů vodou i v případě vyčerpání veškeré vody z nádrže, je čerpadlo vybaveno třícestným ventilem a elektronickou regulací, která při nedostatku dešťové vody přepne sání čerpadla na sání z vyrovnávací nádržky, která je součástí kompletu a zprostředkovává přes tzv. volnou hladinu napojení na rozvod pitné vody (z hlediska nebezpečí kontaminace rozvodu pitné vody není možné přímé spojení obou okruhů).
Celý systém funguje naprosto automaticky,  je nutná pouze občasná kontrola filtrů. Při požadavku na naprostou čistou vodu je možné do systému na výtlačné vedení zařadit kartušový odkalovací  mikrofiltr a na nátokové vedení košíkový filtr nebo samočistící filtr. Přebytečná voda je odváděna přepadem do kanalizace nebo do trativodu.

Pro návrh vhodného systému prosíme o zaslání následujících informací:

  • Představu o velikosti jímky
  • Velikost střechy
  • Požadavek na umístění čerpadla - ponorné v jímce/nasávací mimo jímku
  • Doplňování jímky pitnou vodou při nedostatku srážek
  • Využití dešťové vody - automatická závlaha ano/ne
  • při požadavku na  instalaci upřesněte prosím  požadovaný rozsah instalace - zemní práce,  pokládka elektrokabelu, pokládka vedení vody po zahradě,  instalace filtru apod.
Kliknutím můžete zobrazit kompletní katalog  systému na využití dešťové vody  - jímky, filtrace, čerpání,vsakování
Ceny, uvedené v tomto katalogu, nemusí být aktuální. Vyžádejte si prosím platný ceník.

Tisknout