Vsakování dešťové vody


Vsakování přebytečné vody je důležité všude, kde není možné použít městskou Vsakovací tunelykanalizaci. V současné době  nabízíme speciální plastové vsakovací klece, plastové vsakovací tunely a vsakovací jímky, které jsou určeny na vsakování přebytečné dešťové vody z akumulačních nádrží, střech , chodníků neboVsakovací tunely parkovišť, k odvodňování trvale vlhkých pozemků či jako vyřešení odtoku zahradních rybníčků nebo jezírek. Tyto výrobky jsou alternativou klasických vsakovacích drenáží, budovaných z kameniva a štěrku nebo z plastových drenážních trubek. Vsakovací klece,tunely a jímky je možné navzájem propojovat a vytvořit tak vsakovací pole o velké kapacitě.  

Vsakovací klece

Vsakovací kleceVsakovací klece pro kompaktní vsakovací pole

Vsakovací tunely

Vsakovací tunelyVsakovací tunely pro liniová (do řad skládaná)  vsakovací pole

Vsakovací jímky

Vsakovací jímka HERKULESVsakovací jímka HERKULES s objemem 1600 l pro vybudování velkokapacitního vsakovacího systému s možností revize a odčerpávání kalů.

Tisknout