Vsakování dešťové vody

Vsakovací klece Vsakovací tunely Vsakovací jímky HERKULES
      Vsakovací klece      Vsakovací tunely        Vsakovací jímky HERKULES

V případě plných nádrží nebo v případě, že dešťová voda nebude akumulována, je nutné zajistit její vsakování.

Vsakování lze zabezpečit třemi způsoby:

klasickou vsakovací jámou potřebné  velikosti naplněnou kamenivem - nevýhodou jsou značné zemní práce, přesuny materiálu a postupné zanášené jámy okolní zeminou
systémem drenáží z klasických drenážních trubek, přičemž na 5m3 klasické drenáže je nutno položit cca 180 m potrubí, zabaleného do geotextilie a obsypaného štěrkem. Tento systém drenáží je poměrně značně náročný na plochu a pochopitelně i na práci.
- novinkou je použití plastových vsakovacích klecí, vsakovacích tunelů nebo vsakovacích jímek, které umožňují zadržování přitékající vody a její pozvolné vsakování. Klece, tunely i jímky  je možné navzájem propojovat a vytvořit tak vsakovací pole o velké kapacitě. Všechny komponenty jsou vhodné jak pro vsakování vody z jednotlivých domů, tak pro odvodňování velkých ploch jako jsou komunikace, parkoviště nebo trvale vlhké pozemky či jako vyřešení odtoku zahradních rybníčků nebo jezírek.

Využití dešťové vody Kliknutím můžete zobrazit kompletní katalog  systému na využití dešťové vody  - jímky, filtrace, čerpání,vsakování
Ceny, uvedené v tomto katalogu, nemusí být aktuální. Vyžádejte si prosím platný ceník.

Tisknout


RSSRSS

Aktuality a akční nabídky

01. 03. 2017

PRODEJ OBLOUKOVÉHO ZASTŘEŠENÍ

Výprodej jednoho kusu bazénového obloukového zastřešení za 69000 Kč
10. 04. 2016

Samonosné jímky

Samonosné plastové jímky 3 - 16 m3  s minimálními požadavky na betonáž
02. 04. 2016

Bonus k nákupu u nás

Zákazníci, kteří u nás od 1.1.2017 do 30.6.2017 nakoupí  zboží nebo službu, mohou  získat  v závislosti na výši nákupu slevový poukaz na ubytování v Jáchymově v Krušných horách.

Archiv