Vsakovací klece

Vsakovací klece

Vsakovací klece pro kompaktní vsakovací pole

Vsakovací klece (nebo též vsakovací bloky) se usazují do mělkého výkopu, zabalí se do geotextilie a po připojení na vedení vody se do výše 150 mm nad klece zasypou štěrkem a následně zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku izolovat geotextilií. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost vsakovacích klecí  až 95%.  Tři drenážní klece nahradí cca 3m3 klasické štěrkové drenáže nebo 111 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 75%. Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Drenáže je tímto způsobem možno zhotovit v podstatně nižší hloubce než klasické vsakovací jímky, což umožňuje jejich budování i v lokalitách s vyšší hladinou spodní vody nebo přímo pod odvodňovanou plochou – parkoviště, hřiště apod. Na rozdíl od štěrkových drenáží (trativodů) je u vsakovacích bloků podstatě sníženo nebezpečí zanášení okolní zeminou


V závislosti na materiálu, použitém na výrobu klecí, jsou k dispozici dva zátěžové typy – Vsakovací klec 300L a 300P.Model 300P
je určen pro nižší zatížení, tj. pochozí nebo pojezdové pro osobní automobily. Pro nezatěžované lokality je u tohoto modelu vsakovací kece minimální nadloží zeminy 25 cm, pří překrytí 50 cm jsou určeny pro krátkodobé zatížení 7,5 t/mnebo dlouhodobé zatížení 3,5t/m2. Maximální hloubka uložení je 350 cm od spodního okraje klece, při osazování je možné vyskládat max. 7 vrstev.
Model 300L
je určen pro vyšší zatížení, tj.např. nákladní automobil. Při 25 cm překrytí je tento model vsakovací klece použitelný pro osobní automobily, při 50 cm překrytí pro lehké nákladní automobily do 3,5 t  a při 80 cm překrytí pro občasné zatížení automobily do 10t. Maximální dlouhodobá zatížitelnost tohoto modelu je při 50 cm překrytí zeminou 5t/m2. Maximální hloubka uložení je 500 cm od spodního okraje klece, při osazování je možné vyskládat max.10 vrstev.


Vsakovací klece je v závislosti na využitelné ploše možno spojovat vedle sebe nebo nad sebe, pro zajištění optimálního spojení jsou určeny spojovací kolíčky. Při dostatku prostoru doporučujeme rozložení klecí do plochy, čímž se zajistí dokonalejší vsakování.

Při zavaření vsakovacího pole do hydroizolační fólie je možné získat neomezeně velkou akumulační kapacitu, založenou v poměrně nízké hloubce.


Vsakovací blok

Příslušenství:

  • Spojovací  čepy
  • Koncové odvzdušnění
  • Obalová geotextilie 200 g 
  • Vsakovací blok s inspekčními průduchy

Technické parametry vsakovacích bloků

Rozměry: 120x60x42 cm
Hmotnost: 15 kg
Připojení: 2 DN 125 / DN100/150
Objem: 300 l


Max.hloubka uložení

Model 300P - 7 vrstev / 3,5 m

Model 300L - 10 vrstev / 5 m


Max.zatížení:

Model 300P - 4t/m2/ krytí 50 cm

Model 300L - 10 t/m2/ krytí 80 cm

Materiál: Prvojakostní polypropylen
Vsakovací blok
Technický výkres

Katalog CARAT Obrázkový ceník - vsakování,filtrace,čerpání

Katalog CARAT Kompletní katalog systému na využití dešťové vody - jímky, filtrace, čerpání,vsakování
Ceny, uvedené v tomto katalogu, nemusí být aktuální. Vyžádejte si prosím platný ceník.

Tisknout