Vsakovací jímky

Vsakovací jímka HERKULES  slouží k budování lokálního velkokapacitního  vsakovacího systému

Vsakovací jímky

Vsakovací  jímky se usazují do výkopu o hloubce 200 - 260 cm, perforovanou polovinou dolů. Perforovaná  polovina se zabalí  do geotextilie, jímka se obsype štěrkem   a po napojení nátokového vedení se nadloží zasype zeminou. Vrstvu zeminy je dobré od vrstvy štěrku izolovat geotextilií. Na rozdíl od klasických štěrkových drenáží s absorbční schopností 30 - 35% dosahuje absorbční schopnost vsakovací jímky  100%.  Jedna vsakovací jímka nahradí cca 6m3 klasické štěrkové drenáže nebo 200 m drenážního potrubí DN100, což umožňuje snížit objem nutných zemních prací až o 87 %. Nezanedbatelná je též úspora času, potřebného na vybudování drenážního systému a podstatně nižší dopravní náklady. Vzhledem k hloubce drenáže není tato varianta vhodná pro lokality  s vyšší hladinou spodní vody. Na rozdíl od štěrkových vsakovacích polí  nedochází k jejich zanášení okolní zeminou

Drenážní jímky jsou  vhodné pro instalace pod pochozí plochy, nejsou určené pro zatížení automobilem .  Maximálhí hloubka osazení je 260 cm od spodního okraje jímky, drenážní jímky jsou  vhodné pro instalace pod pochozí plochy a  nejsou určené pro zatížení automobilem .
Vsakovací jímky je možné spojovat vedle sebe, pro zajištění optimálního spojení jsou určeny propojovací sady. 

Jímky je vhodné osadit za příslušný filtrkterý omezí vnitřní zanášení jímky splavenými nečistotami.  Na jímku je možné osadit revizní trubku DN 200, která v případě nutnosti umožní odsátí případných nečistot.

Při osazení jímky perforovanou částí nahoru je možné získat kombinaci akumulační a vsakovací jímky. Spodní část zajistí zachycení 800 l vody, kterou je možné využívat např. na zalévéní a horní polovina, ze které se voda bude vsakovat, zajistí  800 l  retenční prostor.

Příslušenství:

  • KOntrolní trubka DN200
  • Kryt kontrolní trubky DN200 - zelený
  • Koncové odvzdušnění
  • Obalová geotextilie 200 g 

Technické parapetry vsakovacích jímek
Rozměry: D135 x160 cm
Hmotnost: 60 kg
Připojení: 2xDN70, 2xDN100,DN200
Objem: 1600 l
Zatížitelnost: pouze pod pochozí plochy
Materiál: prvojakostní polypropylen
                Vsakovací jímka HERKULES
Technický výkres

 


Katalog CARAT Obrázkový ceník - vsakování,filtrace,čerpání

Katalog CARATVyužití dešťové vodyKompletní katalog systému na využití dešťové vody - jímky, filtrace, čerpání,vsakování (nové okno)
Ceny, uvedené v tomto katalogu, nemusí být aktuální. Vyžádejte si prosím platný ceník

 

Tisknout