Svařované válcové jímky

 Přehled a ceník válcových jímek  ULK Plastové jímky  Plastové jímky ULK-EK (nové okno)

Plastová jímkaPlastové jímky ULK-EK (4 – 18 m3)  jsou samonosné jímky,  vyrobené ze svařovaných polypropylénových desek. Jímku tvoří ležatý válec s vydutými čelními stěnami, ve vrchní části pláště je vyvařen montážní vstup (komínek) o průměru 75 cm se standartní výškou 50 cm ( při objednávce jímky je možné doobjednat komínek do max. výše 70 cm), umožňující přístup do jímky. Montážní vstup je ukončen pochozím plastovým poklopem. Ve vrchní části je připraveno hrdlo s gumovým těsněním DN 150 pro napojení kanalizace, odtokové potrubí je možno na objednání připravit. Plášť jímky je z vnitřní strany vyztužen masivními výztuhami, které společně s konstrukcí jímky zajistí potřebnou pevnost celé konstrukce.Spodní část jímky je vybavena podstavcem s otvory pro armaturu.
Plastové jímky(žumpa, nádrže) jsou určeny pro akumulaci odpadní nebo dešťové vody z rodinných domů, chalup,skladů a jiných objektů.Plastová jímka
Tyto jímky jsou určeny k instalaci do travnaté plochy bez zatížení dopravní technikou. V případě nutnosti osadit jímku pod zatěžované plochy by bylo nutné přes jímku vybetonovat roznášecí armovanou desku.
Instalace:
Plastová jímka ULK-EK je určena k podzemní instalaci a  osazuje se na zhutněný, vodorovný štěrkopískový podsyp. Před osazením jímky na dno výkopu se otvory v podstavci protáhne armovací drát o průměru 8 mm. Po osazení jímky na zhutněný podsyp se provede obetonování proamovaného podstavce do výše cca 10 – 15 cmJímku je pak možné obsypat pískem, štěrkopískem nebo prosátým materiálem z výkopu a to za součastného plnění jímky vodou, přičemž hladina vody musí být vždy o cca 10 cm výš než venkovní obsyp.
Před úplným zasypáním se provede napojení nátokového nebo přepadového potrubí do připraveného hrdla s těsněním DN 150.
Strop jímky je konstrukčně řešen pro nadloží do max. výše 70 cm, při hlubším osazení by bylo nutné přes jímku vybetonovat roznášecí armovanou desku nebo doobjednat výztuhu horního pláště.
Bude li jímka osazena hlouběji než 50 cm pod úrovní terénu, je nutné doobjednat zvýšení komínku jímky.  
V případě výskytu spodní vody je nutno výkop od drenážovat,  nainstalovat vertikální odčerpávací šachtu s drenážním čerpadlem a při objednávce výrobce na tuto skutečnost upozornit .

 Rozměry a parametry jímek ULK

Hloubka nátoku H je u všech jímek 700 mm
Standartní výška komínku  H2  je u všech jímek 500 mm
Hloubka výkopu je uvedena při výšce komínku 500 mm

  Typ
 jímky
Průměr
 jímky

D (mm)

  Délka
    těla
   jímky
L 4 (mm)
Celková
  délka 
   jímky
L 1 (mm)
    Délka
 betonové
    patky   L 2 (mm)
  Délka
 výkopu
 
L 3 (mm)
Hloubka výkopu
   H3
 (mm)
Objem


V (m3)
Cena jímek v Kč
bez DPH
ULK 4    1600   2000   2400       2600   2700   2200     4 22900
ULK 6   1600   2800   3200       3400   3500   2200     6 26800
ULK 8   1600   3800   4200       4400   4500   2200     8 37900
ULK 10   1600   4800   5200       5400   5500   2200   10 39500
ULK 12   1900   4200   4600       4800   4900   2500   12 41500
ULK 15   1900   5200   5600       5800   5900   2500   15 51900
ULK 18   1900   6200   6600       6800   6900   2500   18 53900

 

V případě potřeby je možné vyrobit i  jímky s jinou délkou nebo průměrem. Technické možnosti výroby jsou v podstatě limitovány pouze dopravními a manipulačními  možnostmi.

Plastové jímky  Přehled a ceník válcových jímek  ULK-EK (nové okno)


Pro čitelné kóty si obrázek jímky kliknutím zvětšete

Plastová jímka Plastová jímka

 

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout