Plastové samonosné jímky

Plastové samonosné jímky UN(6 - 22 m3) jsou samonosné jímky, vyrobené Samonosná plastová jímkaz polyetylénu technologií rotačního odlévání.
Jímku tvoří ležatý válec s masivním žebrováním, které zajišťuje dostatečnou stabilitu bez nutnosti dodatečného betonování.
Základní velikost jímek  je 6 m3, ostatní rozměry jsou vytvořeny polyfúzním svařením několika základních jímek k sobě. Takto je možné vytvořit objemy 10,14,18 nebo 22 m3. Na manipulaci se svařenými moduly jímek je z důvodu hmotnosti nutný jeřáb, manipulátor nebo hydraulická ruka.

Revizní komínek o průměru 60 cm, osazený na vrchní části pláště jímky, je ve standartním provedení vysoký 20 cm. Na objednávku je možné dodat jímku s komínkem do výše až 70 cm. Komínek jímky je opatřen plastovým pochozím poklopem, v případě požadavku je možné dodat jímku s litinovým poklopem.

 Název
  jímky
Objem
  jímky
     Rozměr jímky
délka/průměr/výška
Hmotnost jímky
        v kg
Rozměrové
  schéma
 Cena bez
    DPH
 UN6   6 m3    2450x2040x2350        240 Rozměrové schéma jímek UN   32900 Kč
 UN10 10 m3    3840x2040x2350        440 Rozměrové schéma jímek UN   68000 Kč
 UN14 14 m3    5250x2040x2350        640 Rozměrové schéma jímek UN   99500 Kč
 UN18 18 m3    6620x2040x2350        840 Rozměrové schéma jímek UN 134000 Kč
 UN22 22 m3    8010x2040x2350      1040 Rozměrové schéma jímek UN 165000 Kč

Výška jímky je měřena od spodního okraje jímky po konec 20 cm revizního komínku.

Ve vrchní části jímky je připraveno několik plochých "nálitků", do kterých je možné podle potřeby zhotovit otvor pro nátokové nebo odtokové vedení.

Jímky jsou určeny k instalaci do travnaté plochy bez zatížení dopravní technikou. V případě nutnosti osadit jímku pod zatěžované plochy by bylo nutné přes jímku vybetonovat roznášecí armovanou desku.

Instalace:
Plastová jímka UN je určena k podzemní instalaci a osazuje se na zhutněný, vodorovný štěrkopískový podsyp.  Po osazení jímky na zhutněný podsyp je jímku možné obsypat oblázkovým štěrkem (štěrkopískem nebo prosátým materiálem z výkopu) a to za součastného plnění jímky vodou, přičemž hladina vody musí být vždy o cca 20 cm výš než venkovní obsyp.
Před úplným zasypáním se provede napojení nátokového nebo přepadového potrubí.


Strop jímky je konstrukčně řešen pro nadloží do max. výše 70 cm, při hlubším osazení nebo při osazení pod pojezdové plochy by bylo nutné přes jímku vybetonovat roznášecí armovanou desku.

V případě výskytu spodní vody je nutno výkop oddrenážovat a nainstalovat vertikální odčerpávací šachtu s drenážním čerpadlem. V případě výskytu spodní vody doporučujeme upevňovacími oky nádrže provéci roxorové tyče, a zalít jejich konce do betonových roznášecích patek.

V případě použití jímky  na dešťovou vodu je možné dodat filtry, čerpadla a další doplňky, které najdete v sekci VYUŽITÍ DEŠŤOVĚ VODY

Samonosná plastová jímka 6 m3 Samonosná plastová jímka

Tisknout