Stavební prvky závlahových systémů

Všechny automatické závlahové systémy jsou v podstatě složeny ze stejných částí:

Automatická závlahazdroj vody - který je nejdůležitější  součástí závlahy
filtrace
potrubní vedení a spojovací tvarovky
elektroventily a ventilové šachty
postřikovače nebo jiná zařízení na distribuci vody
ovládací jednotky a elektroinstalačních vedení
                                                   * povětrnostní čidla

Nemáte li zájem číst teorii o závlahových komponentech a chcete zpracovat cenovou nabídku na konkrétní závlahu, použijte prosím kontaktní formulář na konci stránky nebo pošlete  svoji poptávku .  Spojíme se s Vámi a vyjasníme si Vaše požadavky.

Zdroj vody

Zdrojem vody pro automatický závlahový systém může být:

Využití dešťové vodyvodovodní řad - nejpohodlnější ale provozně nejdražší zdroj vody
povrchová voda - potok, řeka, rybník - provozně levný zdroj vody, vyžadující kvalitní filtraci
* podzemní voda - vrtaná nebo kopaná studna - provozně levný zdroj vody, který může mít nepravidelnou vydatnost a vyžaduje dostatečně výkonné čerpadlo.
dešťová voda - provozně levný a ekologický zdroj vody, ale investičně náročnější varianta - nutnost jímky, filtrace, čerpadla a vyřešeného napojení na alternativní zdroj vody. Problematice využití dešťové vody je věnována samostatná stránka.


Filtrace

Čistota vody pro zavlažování je nezbytným předpokladem dobře fungujícího Filtryzávlahového systému. I velmi malé mechanické nečistoty mohou způsobit problém na třech místech zavlažovacího systému. Čistá voda je důležitá jak pro správnou funkci elektromagnetickýchh ventilů, tak pro rotační a rozprašovací postřikovače.
Nejobvyklejším filtrem jsou sítové nebo lamelové kartušové filtry bez proplachu, které je nutné minimáílně jednou ročně otevřít a vyčistit. V případě více znečistěné vody, kdy by se kartušové filtry rychle zanášely, jsou vhodné filtry s ručním nebo automatickým proplachem.


Potrubní vedení a spojovací tvarovky


Potrubní rozvodyK rozvodu vody používáme výhradně potrubí z polyethylenu (PE) a  častěji jeho měkčí variantu PE-LD. K dispozici je v dimenzích 20, 25, 32, 40, 50 a 63 mm v tlakových řadách PN 6 a PN 10.  Spojování se provádí mechanickými šroubovanými tvarovkami. Pro klasickou závlahu se nejčastěji používá dimenze 32 mm pro hlavní vedení a 20 mm pro  odbočky k postřikovačům nebo pro koncová vedení. Ostatní dimenze se používají pro průmyslové a speciání závlahy


Elektroventily a ventilové šachtice

Elektromagnetické ventily zajišťují ve spolupráci s ovládací jednotkou otevírání Elektroventilya zavírání jednotlivých sekcí automatického závlahového systému. Standardně je kromě sekčních ventilů instalován ještě ventil hlavní, který se otevírá s prvním sekčním ventilem a  uzavírá s posledním sekčním ventilem. Tím je zajištěno, že celý systém není v klidovém stavu pod tlakem, což  výrazně snižuje namáhání všech spojů a prodlužuje tak  životnost závlahového systému.
Ventilové šachtičky pro 1 - 5 ventilů  jsou plastové schránky, ke kterých  jsou umístěny  -  elektromagneticVentilové šachtyké ventily. Šachty  jsou většinou skryty v záhonech nebo výsadbách, kde mohou být pod vrstvou mulčovací kůry nebo kačírku zcela neviditelné.


Postřikovače a rozprašovače

1) rozprašovací postřikovače (spreje)
2) rotační postřikovače turbínové (rotory)
3) úderové postřikovače (kačeny)


Rozprašovací postřikovače
Rozprašovací postřikovače

Rozprašovací postřikovače jsou ideální pro menší členité plochyPoloměr dostřiku mají od 0,6 m do 5,5 m podle zvolené trysky.  Nejmenší výsuv (5 cm) je vhodný pouze pro zavlažování často stříhaných trávníků, největší výsuv (30 cm) se využívá pro závlahy záhonů nebo jiných nízkých výsadeb.


Rotační postřikovače
Rotační postřikovače

Rotační postřikovače nacházejí při budování zavlažovacích systémů nejširší uplatnění. K dispozici jsou modely s dostřikem od 5 m do 30 m.  Všechny modely mají výměnné trysky, často s několika otvory pro lepší distribuci vody.
Zvláštním druhem rotačního postřikovače jsou hlavice MP Rotator. Instalují se místo standardních trysek na těla rozprašovacích postřikovačů. Vyrábí se ve třech variantách s dostřikem od 3 do 9 m. Jeho velkou výhodou je mimořádně vysoká rovnoměrnost závlahy a nízká spotřeba vody. To umožňuje kvalitní řešení zavlažování i se slabším zdrojem vody.


Úderové postřikovače
Zavlažovací vozík

Výhodou úderových postřikovačů je jejich velká odolnost. Nevadí jim mírně znečištěná voda a jejich opotřebení je vzhledem k použitým materiálům minimální i po letitém používání. Nevýhodou výsuvných úderových postřikovačů  je velká plocha krytu postřikovače. Nevýsuvné úderové postřikovače nalézají uplatnění v ekonomických řešeních závlahy velkých ploch, kde jsou instalovány na trojnožky, které je třeba po ploše přenášet. Speciální variantou úderového postřikovače je samohybný vozík určený především k zavlažování fotbalových hřišť.


Řídící jednotky

Ovládací jednotky jsou mozkem závlahového systému. V závislosti na typu jednotky Řídící jednotkya nastavení zajišťují správný režim závlahy . Jeden program může být nastaven pro závlahu vzcházející trávy, druhý pro extrémní sucha, další pro závlahu skalky. Programy je možné nezávisle na sobě aktivovat nebo vypnout. Každý program pak má možnost několika spouštěcích časů, takže zavlažování může proběhnout několikrát denně.

Nejpoužívanější řídící jednotky jsou v nástěnném provedení, určené v závislosti na izolaci k instalaci v interiéru nebo v exteriéru.  Jednotky jsou napájeny přes interní nebo externí trafo a jsou doplněny záložní bateriií (pro udržení času a programu - ne pro zajištění provozu závlahy ). Jednotky je možné použít jak pro malé závlahy tak pro závlahy rozsáhlých parků. 
V případě nemožnosti použít klasickou jednotku nebo v případě problémů s uložením ovládacích kabelů, je možné místo standartní jednotky  použít bateriové spouštěcí moduly, které mají stejné základní funkce jako nástěnné jednotkya které se umísťují  přímo k ventilům do šachtiček. Tyto moduly jsou i v provedení s dálkovým bezkabelovým ovládáním, které umožňuje snadné programování závlahy a manuální ovládaní zavlažování.


Povětrnostní čidla
Meteorologické senzory mají za úkol blokovat zavlažování při předem nastavených povětrnostních podmínkách.

Dešťové čidlo  je standardním prvkem každého automatického závlahového Dešťové čidlosystému.  Při dosažení nastaveného srážkového úhrnu (často 3 mm) čidlo zablokuje závlahu na dobu, dokud není vysušeno. Po vydatném dešti je tedy závlaha blokována déle, než po dešti slabším. Pokud je ale srážka menší než nastavená hodnota, závlahový cyklus proběhne.

Větrné čidlo je doplňkové, ne příliš často používané čidlo, které v případě větrného počasí zablokuje závlahu, aby se  voda nedostávala na místa, která by měla zůstat suchá.

Teplotní čidlo - téměř nepoužívané čidlo, které  zastaví zavlažování při teplotě 3°C a menší. Zabrání tak zbytečnému možnému namrznutí vody na listech trávy.


Máte li  zájem o zpracování cenové nabídky na konkrétní závlahu, použijte prosím kontaktní formulář na konci stránky nebo pošlete  svoji poptávku .  Spojíme se s Vámi a vyjasníme si Vaše požadavky. 

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout


RSSRSS

Aktuality a akční nabídky

19. 02. 2018

Ocelové garážové přístřešky

Ocelové garážové přístřešky s trapézovým zastřešením
10. 02. 2018

Samonosné jímky

Samonosné plastové jímky 3 - 16 m3  s minimálními požadavky na betonáž

Archiv