Filtrace dešťové vody

Externí filtr Podokapový filtr Filtr na okapový svod
Vtokový  filtr Podokapový filtační
hrnec
Filtr na okapový svod

Filtrace dešťové vody je nutná pro zajistění kvalitní vody, která dlouho vydrží a nebude se kazit. Svodový opakový filtr

Filtry montované na okapové svody - nejjednodušší filtrace, používaná na  čištění vody pro zahradní účely - svodový okapový filtr nebo podokapový filtrační hrnec.  


Externí filtry jsou samostatné filtrační šachty, které se napojují mezi okapový Šachtový košíkový filtrsvod a jímku a zpravidla umožňují spojení dvou větví okapových svodů a po přefiltrování vody umožní odtok čisté vody do jímky a v případě samočistících filtrů odtok přebytečné vody a nečistot do kanalizace. Šachtové filtry jsou opatřeny plastovým pochozím nebo litinovým pojezdovým poklopem (třída B). Pro průmyslové haly jsou určeny velkoobjemové filtry.


Interní filtry jsou umístěny uvnitř nádrže, mají jeden přítok, odtok vyInterní košíkový filtrčištěné vody do nádrže a možnost napojení přepadového sifonu pro odtok přebytečné vody. Voda je v tomto případě jímána pomocí napouštěcí trubky, zavedené ke dnu nádrže.  Natékající voda tak nevíří obsah jímky. Tento typ filtrů není určen pro průmyslové objekty.


Externí a interní filtry jsou vyráběny ve dvou variantách v závislosti na způsobu likvidace nečistot a přebytečné vody - košíkové a samočistící filtry.


Samočistící filtry je možné použít v případě, že je možné přepad jímky napojit na Samočistící filtr OPTIMAXklasickou kanalizaci. Princip fungování samočistící filtrační vložky spočívá v nerezovém sítku, umístěném v tělese filtru. 90% přefiltrované vody proteče sítkem do nádrže a nečistoty jsou spolu se zbytkovou vodou odplavovány do městské kanalizace. Pro snazší údržbu je možné nainstalovat oplachovací spršku, napojenou na zdroj tlakové vody.


Košíkové filtry je vhodné použít v případě, že bude přebytečná voda odpouštěna Šachtový košíkový filtrdodrenážního systému. Filtračním médiem je záchytný vsakovací košík, ve kterém se zachycují veškeré nečistoty. Filtry s košíky je nutno mít trvale přístupné, neboť je nutné jejich pravidelné čistění. Nejjednodušší variantou je samostatný filtrařní košík, zavěšený pod nátokovým potrubím.


Kartušový mikrofiltr se osazuje na výtlačné vedení za Fartušové filtryčerpadlo a zabezpečí naprosto čistou vodu ve vodovodním systému. Filtračním médiem je  nerezový  kartušový mikrofiltr, který zachytí i nečistoty o velikosti 0,1 mm.Svodové a podokapové filtry

Okapový svodový filtrFiltrační elementy pro svodové potrubí

Podokapové lapače nečistot - GAIGRY
Filtry na svodové potrubí
Svodové odlučovače listí
Podokapové filtrační hrnce

Externí filtrační šachty

Externí filtrační šachtaFiltrační šachty mezi nátkové vedení a akumulační jímku

Košíkové filtry
Samočistící filtry
Dosazovací a kanalizační šachty

Interní filtrační vložky

Filtr na dešťovou voduFiltry pro osazení do prostoru akumulačních jímek

Košíkové filtry s vloženým košíkem
Závěsný košíkový filtr
Samočistící filtr OPTIMAX
Samočistící filtr MINIMAX

Tisknout