Čerpací stanice splaškových vod

Čerpací stanice jsou uzavřené plastové jímkyosazené  čerpadlem s připojovací armaturou, které slouží k Čerpací jímkapřečerpávání splaškových vod do obecního vedení tlakové kanalizace nebo do výše položené gravitační kanalizace. Čerpací jímky je možné zakoupit jako hotový typový výrobek nebo je možné vyrobit atypický rozměr čerpací jímky a  nebo je podle místních podmínek možné vystrojit i stávající jímku.
Standardní čerpací stanice mají objem max 2,6 m3. V případě požadavku na větší objem, který zajistí rezervní prostor pro splaškovou vodu  v případě poruchy čerpadla nebo delší odstávky el.proudu, je možné vystrojit větší plastovou jímku nebo betonovou jímku podle výběru, zpravidla do 5 m3.

Součástí sériově vyráběné  čerpací stanice je:

Čerpací technika

 • čerpadlo na 220 nebo 380 V
 • zpětná klapka,uzavírací armatura, spojka potrubí
 • vstupní hrdlo DN 100 - 300, výstupní potrubí DN 40 - 100
 • soustava plovákových spínačů pro hlídání hladin
 • elektrický rozvaděč se signalizací poruchy

Hlavní místa využití čerpacích jímek

 • Přečerpání u objektů, kde je v obci vybudována tlaková   kanalizace.
 • Přečerpání u objektů, kde spádové poměry nedovolily přímé napojení na gravitační  kanalizaci.
 • Přečerpání ze sklepů,suterénů ap.do čistíren, septiků nebo jímek.

Čerpací stanice jsou svařeny z polypropylenových desek nebo skruží,  jsou opatřeny výztuhami proti vnějším tlakům, záklopem s montážním vstupem  D 750x200 mm a plastovým poklopem. Jímky čerpacích stanic jsou pochozí a jsou vyráběny jako jednoplášťové nebo dvojplášťovéDvojplášťové jímky jsou určeny do lokalit s vyšší hladinou spodní vody. Prostor mezi plášti se vyplní betonem, který sníží riziko poškození stěn a dna jímky tlakem spodní vody.


V závislosti na použití jsou k dispozici dva typy čerpacích jímek

Čerpací jímka

Tlaková přečerpávací stanice

Čerpací stanice sloužící k přečerpání odpadních vod  do hlavního řadu tlakové kanalizace.

Gravitační přečerpávací stanice

Čerpací stanice sloužící pro přečerpávání odpadních vod  do gravitační/spádové kanalizace (nebo do výše položených jímek)  s převýšením až do 32 metrů.

Katalog CARAT Ceník čistíren, septiků, filtrů a čerpacích jímek


Tlaková přečerpávací staniceČerpací jímka

Tlaková čerpací stanice slouží k přečerpání odpadních vod do hlavního řadu tlakové kanalizace.  Průměr čerpací stanice lze přizpůsobit požadavkům zákazníka.  Součástí čerpací stanice je kalové  čerpadlo s řezákem, plovákové spínače, řídící jednotka, zpětná klapka, kulový uzavírací ventil, spojka potrubí a výstupní potrubí. Spolu s ČS je dodáván kompletní rozvaděč se signalizací vysoké hladiny vody.

Typ Průměr (mm) Výška (mm) Objem (m3)
UČS1 1 000 1 500 1,2
UČS2 1 000 2 000 1,6
UČS3 1 300 1 500 2,0
UČS4 1 300 2 000 2,6

Gravitační přečerpávací staniceČerpací jímka

Gravitační čerpací stanice slouží pro přečerpávání odpadních vod  do výše položených míst.  Odpadní vody jsou čerpány kalovými čerpadly ( s řezákem nebo bez řezáku) výše do výše položené nádrže nebo  gravitační (spádové)  kanalizace s převýšením až do 32 metrů.

Typová řada UPČS je vyráběna v provedení:

 • s čerpadlem řezákem pro výtlak 32 m nebo bez řezáku pro výtlak do 12 m
Typ Průměr (mm) Výška (mm) Užitný objem (m3) Čerpadlo s řezákem Výtlak čerpadla (m) Nátok / výtlak
(mm)
UPČS1 1000 2200 0,8 ne 12 DN160/DN40
UPČS2 1300 2200 1,3 ne 12 DN160/DN40
UPČS3 1 000 2 200 0,8 ano 32 DN160/DN40
UPČS4 1 300 2 200 1,3 ano 32 DN160/DN40

Mimo typovou řadu je možné vyrobit přečerpávací stanice dle zadání nebo dle projektové dokumentace.

Katalog CARAT Ceník čistíren, septiků, filtrů a čerpacích jímek


  K čerpacím stanicím nabízíme

 • uvedení do provozu a odzkoušení provozu
 • montáž čerpadla a elektroinstalace
 • napojení na přítokové potrubí a výtlak čerpadla
 • kompletní dodávku na klíč

Osazení čerpací staniceSchéma čerpací stnice

Čerpací stanice jsou z provozních důvodů v určitých intervalech vyprazdňovány. To znamená, že po určitou dobu není vytvořen protitlak proti tlaku zeminy. Z tohoto důvodu je třeba věnovat způsobu osazení velkou pozornost, neboť při nedodržení postupu by mohlo dojít k deformaci nebo destrukci čerpací stanice. V případě  vyšší hladiny spodní vody doporučujeme použít dvojplášťovou jímku nebo vystrojit vhodnou betonovou jímku.

Stavební připravenost a osazení čerpací stanice vod pod úroveň terénu

Pochozí provedení

 • Vykopání stavební jámy včetně potrubí (rozměry jsou dány velikostí čerpací stanice zvětšené o manipulační prostor).
 • Vybetonování základové desky v síle 10 - 15 cm,  zpevněné v případě potřeby armovací sítí.
 • Osazení čerpací stanice na zatuhlou, vyzrálou a očištěnou základovou desku.
 • Čerpací stanici je nutné  plnit vodou a současně obsypávat zeminou nebo betonem. Rozdíl mezi výškou hladiny vody a zásypem nesmí překročit 30 cm.

Pojezdové provedení

 • Plášť obetonovat do úrovně stropní desky
 • Po zatuhnutí obetonávky odlít železobetonovou stropní desku (strop čerpací stanice je nutno podepřít trámky).
 • Obetonovat vstupní šachtu a osadit poklop příslušné nosnosti (není součástí dodávky)
 • Zasypat vykopanou zeminou  zbytek stavební jámy do úrovně terénu

Vystrojení stávajících jímek

Je li k dispozici stávající jímka, u které je možné prokázat, že je vodotěsná (provedení zkoušky vodotěsnosti),  je technicky možné ji vystrojit jako čerpací jímku pro tlakovou nebo gravitační kanalizaci. Do jímky se osadí vhodné čerpadlo s hladinovými plováky a výtlak čerpadla se napojí na vedení do tlakové nebo gravitační kanalizace.


Pro návrh vhodného systému potřebujeme poslat následující informace:

 • co se bude čerpat - domovní odpad(fekálie), bahnitá voda, voda s pískem apod.
 • požadovaná vzdálenost čerpání a požadovaná výška čerpání
 • zdroj el.proudu   220/400V
 • požadavek na hlídání stavu hladiny -  integrovaný plovákový spínač nebo nezávislé měření stavu hladiny
 • při požadavku na čerpací stanici prosíme o uvedení požadovaného  rezervního objemu
 • při požadavku na  instalaci upřesněte prosím  rozsah instalace - sací vedení, vedení od studny k domu, pokládka elektrokabelu, úprava rozvodů v domě, instalace filtru apod.

Kontaktní formulář

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Po kliknutí na "Odeslat zprávu", bude zpráva zaslána na náš e-mail. Odpověď můžete očekávat do 2 pracovních dnů. Většinou to ale bývá do pár hodin.

Tisknout